Algemene Voorwaarden

Welkom bij Van Dijk Tuinmachines. Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van onze diensten en producten. Door gebruik te maken van onze diensten of het kopen van onze producten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onze diensten of producten niet te gebruiken.

1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

 • “Wij”, “ons”, “onze”: verwijst naar Van Dijk Tuinmachines, gevestigd aan Kozijnenhoek 24, 4715RG Rucphen.
 • “U”, “uw”: verwijst naar de klant of gebruiker van onze diensten of producten.
 • “Diensten”: verwijst naar alle diensten die wij aanbieden.
 • “Producten”: verwijst naar alle producten die wij verkopen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, aankopen, overeenkomsten, en andere interacties tussen u en ons, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Bestellingen en Leveringen

 • Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid.
 • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, met of zonder opgave van reden.
 • Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

4. Prijzen en Betalingen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Betalingen dienen te geschieden volgens de voorwaarden vermeld in de factuur.
 • Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Annuleringen en Retourzendingen

 • Annuleringen van bestellingen kunnen schriftelijk worden gedaan binnen 14 dagen na de bestelling.
 • Retourzendingen moeten binnen 14 dagen na kennisgeving van annulering daadwerkelijk worden opgestuurd. De annulering dient binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan ons te worden aangegeven.
 • De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of producten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.
 • Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van de bestelling.

7. Privacy en Gegevensbescherming

 • Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens volgens ons [privacybeleid]. Zie [link naar privacybeleid] voor meer informatie.
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan onze dienstverlening en worden niet gedeeld met derden, tenzij vereist door de wet of met uw uitdrukkelijke toestemming.

8. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud, ontwerpen, logo’s, en andere intellectuele eigendommen die gebruikt worden in onze diensten of producten, blijven eigendom van Van Dijk Tuinmachines of haar licentiegevers. U mag deze niet reproduceren of distribueren zonder onze schriftelijke toestemming.

9. Geschillenbeslechting

In geval van geschillen zullen wij ons inspannen om deze in der minne op te lossen. Indien een geschil niet naar tevredenheid wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Breda, volgens de wetten van Nederland.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen kenbaar maken op onze website of via andere communicatiekanalen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze voorwaarden.

Van Dijk Tuin- en Parkmachines is sinds 2010 gespecialiseerd in de verkoop van verschillende tuin- en parkmachines. Tevens bieden wij een selectie van tweedehands (occasions) tuinmachines aan in onze winkel en werkplaats.
Informatie
Maandag: alleen op afspraak
Dinsdag: 08:00-12:00 en 13:00-17:30 uur
Woensdag: 09:00-12:00 en 13:00-17:30 uur
Donderdag: 08:00-12:00 en 13:00-17:30 uur
Vrijdag: 08:00-12:00 en 13:00-17:30 uur
Zaterdag: 9:00-12:00
Zondag: GESLOTEN

Kozijnenhoek 24, 4715 RG Rucphen
0165328818 info@vandijk-tuinmachines.nl
Nieuwsbrief
Ontvang de beste aanbiedingen en het laatste nieuws.
© van Dijk Tuinmachines
website door Ewolve
Sorteer op
Zoekfunctie

Prijs

Prijs